các bác xem biết giúp em với,em mới đổi từ con s3 sang con t01c của toshiba ,wifi thì đã ngon nhưng em không thể vào mạng bằng data 3g/edge của con này được,dù đã bật cả kết nối dữ liệu và roamming,và em cũng cài cấu hình bằng tay cả rồi,em dùng sim vinaphone,chọn mạng 2g/3g vẫn được,chỉ có điều không vào mạng bằng 3g được,em nghe nói bé này vào mạng qua 3g đuwocj mà không biết cài,ai biết chỉ em với