Em đang dùng HTC HD7 .máy e kết nối wifi rồi.đăng nhập windows live rồi mà sao lên Marketplace tải ứng dụng và game thì No result.trên Maket place toàn nhạc tiếng anh.mọi người giúp e vs