[color=#1C1E21][size=4]Bạn chỉ cần vui vẻ hưởng thụ thời gian nghỉ lễ quý giá bên gia đình và bạn bè [color=transparent]