viber, skype, zalo .... đều miễn phí hết đó. bạn vào store download về dùng