Đây là một game có lối chơi đơn giản nhưng các level thì thật sự không đơn giản, nhiệm vụ của người chơi là phải xóa tất cả các ô số trên màn hình để hoàn thành màn chơi. Khi chạm vào một ô đầu tiên trên màn hình, bạn có thể kéo theo 4 hướng (trên, dưới, trái, phải). Khi kéo đến ô số tiếp theo, người chơi phải lựa chọn những con số thích hợp sao cho con số đầu tiền đã được lựa chọn trừ lần lượt cho các ô tương ứng với các số kế tiếp nó trở về 0 là bạn chiến thắng.
<div>

</div>
Equal Zero gồm 5 phần và mỗi phần có 24 màn chơi với độ khó tăng dần sẽ là những thử thách thật sự đối với các bạn.
Equal Zero | Windows Phone Apps+Games Store (United States)