Đó là thời gian để trả thù! Trở thành boss và Beat the Dictators! Chiến đấu cho họ. Tra tấn họ! Giết chúng! Bạn nhận được các ông chủ miễn phí và tra tấn các nhà độc tài vĩ đại cho đến khi họ bắt đầu cầu xin lòng thương xót của bạn.

Tải về trò chơi này: Beat the Dictator : Choi Game Vui Nhon – Game Vui Hai

[/url]


Tải về trò chơi này: <a href="http://bit.ly/beatthedictatorskillinggame" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow">Beat the Dictator : Choi Game Vui Nhon – Game Vui Hai</a>