Do mạng lag mình post nhầm box. Mong Mod move hộ. Cám ơn


Tác giả của video dưới đây đã dùng RDP client để mô phỏng Windows Phone 7 chạy trên HTC Touch Diamond. Điều này có thể là sự phủ nhận của việc cần phải có một nền tảng phần cứng hỗ trợ riêng cho WP7 . Hi vọng trong tương lai sẽ thực sự có port Windows Phone 7 cho HTC Touch Diamond, đó sẽ là điều tuyệt vời đối với các fan của HTC.

Video HTC Touch Diamond chạy Windows Phone 7
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Cv85Z2O5jk&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-Cv85Z2O5jk&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE] ​viettelonline.com