các bác cho e hỏi về up room O2 xda stealth 6.5 đc ko ?