June 3, 2009 Sony Ericsson Vulcan (có thể sẽ được đặt tên X2) lộ diện.


Hiện chưa có thông có thông tin về cấu hình.

Cấu hình đóan mò:
Windows Mobile 7
.....