[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]cứu với. mình mới mua dt lumia 1520, cảm thấy hao pin rất nhanh[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]mình tải ứng dụng Bác sĩ pin vê chạy thì thấy thế này[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]nếu chỉ chạy 1 loại trong các ứng dụng dưới thì thời gian quá ít vậy[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]xem phim hoặc chơi game đc có 2h 30[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]thời lượng gọi cũng thế, duyệt web hay sem phim bằng wifi cũng sụt pin rất nhanh[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]thảo nào khi chơi game khoảng 40-50 phút tiếng đã mất 53% pin[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]mình tưởng 1520 pin khủng lắm mà[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]hay là pin dt của mình có vấn đề rồi (mới mua đc 5 ngày)[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)] [/BCOLOR]