máy Nokia lumia 521 sử dụng sim Viettel đăng ký 3G mà sao chỉ hiển thị 2G. Tại sao? Xin anh em trong diễn đàn giải thích giùm. ( máy này sách tay từ USA về). Thanks nhiều!