Em đang cần update phiên bản mới mà không có wifi! mong anh chị giúp đỡ ạ!