[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Chọn hình có màu trùng với màu của dòng chữ yêu cầu là đc.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Thời gian chỉ có hơn 1s nên bạn phải nhanh mắt + nhanh tay. [/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Combo liên tục thì đc thưởng thêm mạng , [/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Có bảng xếp hạng để lưu điểm của bạn.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Nói chung là khá dễ hiểu và dễ chơi , có thể giết thời gian khá tốt.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Ae tải + góp ý để game hoàn thiện thêm , thx opo20:[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Link : http://www.windowsphone.com/vi-vn/store/app/tapthecolor/4e911b92-9335-4af1-8bab-7ff29c2a0555[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Qrcode: [/COLOR][/BCOLOR]