Em dang dùng Lumina 520, chậy HĐH Win 8,nhưng rất hây đứng, và cảm ứng chậm, có member nào có kinh nghiệm hây chỉ mình khắc phúc với,thanks cảm ơn!