Tình hình là máy em Total Storage của Dell Venue Pro bị giảm từ 8Gb xuống 15Mb Là sao ạ Không biết lỗi gì nữa... E vừa cầm của bạn về Giờ Available Storage rất thấp => Làm gì cũng báo full ạ