Em đang định mua lại con ss i320 cua thằng bạn nhưng em chưa dùng hệ điều hành bao giờ nên ko bít. Ai đã dùng rùi cho em đánh giá về con này với