HTC Leo đang là chiếc máy dùng WM được trông đợi nhiều nhất hiện nay, nó không chỉ có màn hình cảm ứng đa điểm 4.3 inch mà còn là chiếc máy đầu tiên của HTC dùng nền tảng xử lý mới, SnapDragon của Qualcomm. Tuy nhiên sức mạnh thật sự của chiếc máy này ra sao thì vẫn chưa ai biết được. Rất may mắn là thành viên belefonte của Xda đã có Leo trên tay và thực hiện các thử nghiệm so sánh với Touch HD.

Thử nghiệm trailers phim Matrix có thông số: RL_XQ_640×480_1500_128.avi 1.62 Mb/sec bằng Core Player.

[IMG]http://pic.*******/images/140_138094ac14a1492f1e.png[/IMG]

Thử nghiệm 3D cho thấy Leo nhanh hơn HD ít nhất 300%.


[IMG]http://pic.*******/images/315_138094ac14a14b8c98.png[/IMG]
Những tiêu chuẩn của Open GL mà Leo hỗ trợ thì nhiều hơn HD.


[IMG]http://pic.*******/images/695_138094ac14a14bcb18.png[/IMG][IMG]http://pic.*******/images/985_138094ac14c71e60d6.png[/IMG]

Đây là kết quả bằng SPB Benchmark, không chỉ hiệu năng hệ thống tăng mà tốc độ trao đổi file cũng được tăng.

[IMG]http://pic.*******/images/391_138094ac14a14c4fe8.png[/IMG]
Nguồn: WMPoweruser