Hệ thống Phó Bản Nhóm của Bá Thiên Hạ là một tính năng giao tiếp đặc sắc của game, hay còn được gọi là Thảo Phạt. Người chơi có thể kêu gọi hảo hữu khiêu chiến phó bản cấp độ cao, đồng thời phần thưởng nhận được càng phong phú.Phó Bản Nhóm

Về thành Lạc Dương sau đó chọn Cổng Thành.
Nhấp mở Hoàng Bảng, sẽ nhìn thấy 3 Hoàng Bảng có thể chọn, mỗi một nhiệm vụ Hoàng Bảng có 1 số yêu cầu nhất định.
Trong game Bá Thiên Hạ, Các Hoàng Bảng này có xác suất xuất hiện phần thưởng gấp đôi.

Hoàn thành Phó bản sẽ được gắn biểu tượng "đã hoàn thành", sau khi xong 3 nhiệm vụ sẽ được hệ thống tự động làm mới sang 3 Phó Bản thảo phạt khác.
Tạo đội: Nhấp chọn mời Hảo Hữu để mời đồng đội tham gia. Lưu ý khi đồng đội chuẩn bị xong thì mới có thể chiến đấu. Mới đồng đội thông qua 2 kênh:
Mời Thế Lực: Gửi đến kênh chat của Thế Lực.
Mời Thế Giới: Gửi đến kênh chat Thế Giới.
Nếu đủ tự tin, Phó Bản Nhóm cũng cho phép người chơi chiến đấu một mình.Mỗi lần Thảo Phạt thành công sẽ bị trừ bớt một lượt từ Tổng lượt thảo phạt. Khi số lần bằng 0 thì không thể tạo đội đánh được nữa, chỉ có thể chờ ngày tiếp theo làm mới lại số lần tham gia.
Nếu không còn số lần Thảo Phạt, vẫn có thể tham gia đội Thảo Phạt của người khác để giúp họ chiến đấu, nhưng đánh thắng sẽ không nhận được phần thưởng vượt ải.
Giao diện Hoàng Bảng hiển thị thông tin các đội mà người chơi tham gia.

>>> tải game bá thiên hạ cho android, iphone, windows phone