Bạn có thể tính toán rất nhanh? Đây là trò chơi tính toán đơn giản với đồ họa đẹp và âm thanh vui nhộn dành cho bạn. Game có cách chơi rất đơn giản là chọn dáp án đúng với yêu cầu của game
3 phần chơi: Classic, Zen và Relay
Đây là một game tuyệt vời dành cho bạn luyện tập độ nhanh nhẹn cũng như rất thích hợp trong việc giết thời gian.


Download for Windows Phone 8/Windows Phone 8.1