Lao về phía vực thẩm! Super Sky Climber sẽ làm cho bạn cảm thấy phấn khích với một chú chim bị rơi tự do trong một thế giới kỳ quặc.
Bắt đầu rơi xuống nào!

Làm thế nào để chơi;
– Điều khiển bằng cách lắc điện thoại hoặc nghiêng điện thoại của bạn
– Chạm vào màn hình để bay

-----------------------------------
Plunge towards the depths! Super Sky Climber is here to give you endless free-falling excitement in a wacky world.
Happy falling!

How to play;
– Control by tilting your phone
– Tap to screen to fly

Anh em chơi và góp ý cho mình với nhé!

Download for Windows Phone 8/Windows Phone 8.1