Mi Challenge Alarm là ứng dụng thiết kế riêng dành cho những người gặp khó khăn với việc rời khỏi giường buổi sáng đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá ở Hà Nội hoặc, nếu bạn muốn có ứng dụng báo thức khác biệt, Mi Challenge Alarm chính là app bạn cần.

Mi Challenge alarm sẽ cho phép người sử dụng đặt hẹn giờ và bạn phải vượt qua ba thử thách để tắt chuôngbáo thức.
Các chức năng chính:
- Tạo thử thách hẹn giờ;
- Tạo hẹn giờ thông thương;
- Chỉnh sửa hoặc xóa báo thức;
- Thử thách về Âm nhạc và Hình ảnh.


Tải ứng dụng về tại đây.