Tank Defender là game 3D mà mình làm lúc rãnh rỗi. Mọi người chơi thử rồi cho mình ý kiến nha.
Cảm ơn mọi người nhiều. Nhớ rate giúp mình ^^

Screenshot:
'
Link store:
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/tank-defender/d1243157-f3d1-428e-a089-08882c6ae7b7