Bạn có thể thêm các khoản chi tiêu và thu nhập hàng ngày.
Bạn có thể xem lại các khoản thu và chi trong tháng.
Bảng báo cáo sẽ đưa ra cho bạn một biểu đồ để bạn cân nhắc đưa ra nhưng quyết định chi tiêu cho thời gian tới.
Bạn có thể đặt định mức chi tiêu tương đối cho từng ngày và dựa vào biểu đồ bạn biết được khoảng thời gian nào bạn chi tiêu nhiều hay ít để kịp thời điều chỉnh.
Phần danh mục các khoản thu chi linh hoạt để có thể thêm mới hoặc xóa đi, hoặc chỉnh sửa.
Đặt thông báo để không bỏ sót thông tin chi tiêu trong ngày.
Bạn có đóng góp hay kiến gì có thể vào phần thông tin > phản hồi để đóng góp ý kiến hoặc email trực tiếp về cho mình: jnj.corp.89@gmail.com để có một sản phẩm hoàn thiện hơn.

Demo vài ảnh:Link store: http://www.windowsphone.com/vi-vn/s....9-475debb6bbce

QR code: