Em chào các bác,

Em mới tập tọe làm apps cho winphone, mở đầu bằng ứng dụng tổng hợp các trò chơi tập thể, mong các bác góp ý. Em tổng hợp gần 300 trò chơi tập thể và được phân loại theo danh mục:

- Trò chơi tập thể ngoài trời
- Trò chơi tập thể trong nhà
- Trò chơi tập thể trí tuệ
- Trò chơi tập thể trên xe
- Trò chơi tập thể dành cho trẻ


Download: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/tuyển-tập-trò-chơi-tập-thể/375bc90d-3660-4a31-89b9-08aa43ba1a65

Qr Code: