Undead vs. Plants là một trò chơi bắn súng mới. Sử dụng bắn ra để bắn tất cả các nhà máy và di chuyển thông qua các cấp. Chuẩn bị sẵn sàng, nhắm và bắn để giúp các zombie giết tất cả các loài thực vật!

Với 150 các cấp, các trò chơi là một niềm vui trò tiêu khiển thực. Undead vs. Plants sẽ đưa bạn qua phong cảnh khác nhau từ các hang động tối để rừng rậm và bãi biển đầy nắng. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu chụp?

Tải về các trò chơi miễn phí từ Windows Phone Store: http://www.windowsphone.com/en-us/s...-shooter/44b3f48e-0f12-4789-9aed-3d0e27022cd5