Math Duel là một trò chơi toán học mát mẻ cho hai này sẽ giúp bạn thực hành các hoạt động toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Trò chơi giáo dục này là niềm vui cho cả trẻ em và người lớn.

Với trò chơi này, bạn có thể làm việc trên các kỹ năng khác cũng như phối hợp tay và mắt và kỹ năng quan sát. Thách thức một người bạn hoặc gia đình của bạn đến một Math Duel và vui chơi tập toán học!

Tải về các trò chơi miễn phí từ Windows Phone Store: http://www.windowsphone.com/vi-vn/s...d-adults/3d913a74-a03d-45f7-a5db-e3c15ca22ad2