Link: http://windowsphone.com/vi-vn/store/app/từ-điển-đa-ngôn-ngữ/3d19069c-cc5c-429e-8aab-4755c75dd317
DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 10 bộ từ điển được cài đặt, đây là là một ứng dụng tra cứu, dịch thuật mạnh mẽ bao gồm hơn 100 ngàn từ chủ đạo đối với mỗi ngôn ngữ. Ứng dụng có giao diện thân thiện, hiện đại, dễ sử dụng; nhiều tính năng hỗ trợ việc tra cứu, theo dõi và học từ, học câu tiện lợi, tiết kiệm thời gian; nội dung chính xác và phát âm chuẩn. DictionaryPro’s thật sự là bộ từ điển Số 1 dành cho mọi người trong việc học tập và làm việc của mình.
Some DictionaryPro important features are:
1. Dictionary database stored in phone for quick translation (OFFLINE)
2. More than 10 dual or multiple dictionaries available (Vietnamese, English, French, Japanese, Korean, Chinese etc.)
3. Flexible configuration allows for personalization
4. Accurate Pronunciations (sound and notation)
5. Multiple themes support (user select preference)
6. Search in multiple dictionaries
7. Voice search (Speech Recognition)
8. Inline content search
9. Inline content sentences pronunciation support
10. Beautiful content formatting and page layout
11. Clear and Precise definitions
12. Sample sentences (example of words used in context)
13. Recent page for revision
14. Favorite your word
15. Word of the day
16. Translator (new)
Improve content loading performance