[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Lyrics player là ứng dụng nghe nhạc offline windows phone.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]Lyrics player được tích hợp các tính năng nổi bật như:[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Tải lời bài hát trực tuyến và hiển thị lời offline[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Tìm kiếm lời bài hát.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Hiển thị lời theo nhạc.[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Chế độ hẹn giờ tắt nhạc .[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Click 2 lần vào khung nghe nhạc chính để quay lại khung lyrics[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]- Cho phép thay đổi font và kích thước chữ lyrics[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)]download : http://www.windowsphone.com/vi-vn/store/app/lyrics-player/c6729b1c-f24d-4408-b645-c49a4fae064c[/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][COLOR=rgb(29, 29, 29)][/COLOR][/BCOLOR]