https://photo.*******/store/2013/12/2272696_icon300.png

Minions Linking được xây dựng trên game Pikachu truyền thống,

Game được trau truốt rất kĩ càng về đồ họa, hiệu ứng, âm thanh, trải nghiệm người dùng...

Gameplay dựa trên cách chi Pikachu truyền thống, có mở rông thêm 1 số skill như:

+ Hỗ trợ tìm kiếm.

+ Phá hủy ngẫu nhiên.

+ Tăng thời gian chơi.

+ Thay đổi map hiện tại.

Điểm hay nữa là cứ mỗi level bạn thắng được, bạn sẽ unlock được một Minion mới, cứ như vậy bạn sẽ unlock được 120 Minion (rất đẹp mắt ) để chinh phục được game.

Thêm vào nữa, các bạn có thể so sánh hạng và điểm của mình thông qua ranking board với tất cả gamer trên thế giới.

Game hỗ trợ window phone 7 và 8, chạy rất mượt mà trên những device yếu nhất.

Tải từ Window phone market :

http://www.windowsphone.com/s?appid=e6b5fc60-5da7-4934-9884-7b07ece8a8aa
https://photo.*******/store/2013/12/2259787_httpwww.windowsphone_mxcb0n.png

https://photo.*******/store/2013/12/2272697_mainmenu.png

https://photo.*******/store/2013/12/2272698_ranking.png

https://photo.*******/store/2013/12/2272699_30.png

https://photo.*******/store/2013/12/2272700_70.png

https://photo.*******/store/2013/12/2272701_90.png