Mình mới dev được 2 game mới trên Windows Phone, các bạn xem qua thử rồi cho mình ý kiến để lấy tinh thần dev tiếp hoặc phát triển tiếp. Hi, mình cũng mới tiếp cận thôi, game có thể còn hơi sơ sài ^^. Ủng hộ mình với nhé ^^

Một số hình ảnh:
Game 1
Game 2

Mọi người có thể quét bằng QR code theo hình bên dưới


hoặc có thể download trực tiếp tại link này


Mã:
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/piccraft/37b99ad3-0d62-4991-8354-1bc95a4e1aea
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/pullbands/6aee7fad-fe40-4c67-b46e-213d84377908
Cảm ơn mọi người nhiều.